Bhaktas pažintys krišna. Nitai Gaura Candra Kauno Harė Krišna šventykla > 9 Karma jnana bhakti

Žinoma ne. Sistemos dalyvis: Svečias. Šventykloje gaminamo vegetariško maisto taip pat galėsite paragauti. Ir būti sveikais tiek išorėje, tiek viduje.

Vien tiktai su pasiaukojimu tarnaujant, pasiekiama viskas, ką teikia šie du keliai ir galop einama į aukščiausią amžiną buveinę. Tuščias laiko gaišimas yra studijuoti nyāya-šāstrą tik tam, kad išmokti, kaip užsiimti sausais ginčais ir debatais. Jei žmogus taip elgiasi, tai jo logikos studijos sukūrė nelogišką rezultatą, jo darbas yra tuščias ir jis tuščiai praleido savo gyvenimą. Sādhya reiškia tiesą tattvakuri yra pasiekiama užsiėmus atitinkama praktika. Praktika yra vadinama sādhana ir ji yra tos priemonės, kurių žmogus imasi, kad pasiektų sādhyą tikslą.

Tie, kurie yra surišti mājos, įvairius objektus regi kaip galutinį gyvenimo tikslą, tai priklauso nuo jų asmeninių tendencijų ir kvalifikacijos.

Tikrovėje tačiau yra tik vienas aukščiausias tikslas. Yra trys tikslai, kurių žmogus gali siekti ir kiekviena bhaktas pažintys krišna bhaktas pažintys krišna vieną ar kitą tikslą pagal savo tendencijas ar adhikārą pajėgumą. Šie trys tikslai yra bhukti materialus pasitenkinimasmukti išsivadavimas ir bhakti atsidavimo tarnystė. Tie kurie susižavėjo materialia veikla ir tie kuriuos valdo bhaktas pažintys krišna malonumų troškimas, bhukti laiko savo tikslu.

KARMA, JÑĀNA, BHAKTI

Šāstros yra lyginamos su karve, išpildančia visus troškimus kāma dhenukadangi žmogiškos būtybės gali gauti iš jų visa tai ko trokšta. Šāstros, kurios kalba apie karma-kāndą paaiškino, kad materialus pasitenkinimas yra sādhya tikslas tiems, kurie pajėgūs užsiimti veikla dėl rezultatų, ir šitos šāstros aprašo pačius įvairiausius materialius malonumus, kurių bhaktas pažintys krišna žmogus galėtų siekti šiame pasaulyje.

Įgijusios materialius kūnus džīvos ypač linkusios į juslinius malonumus. Materialus pasaulis yra vieta, skirta patirti pasitenkinimą per materialias jusles.

Malonumai, kuriais žmogus mėgaujasi per savo jusles nuo gimimo iki mirties yra vadinami malonumais, susijusiais su šiuo gyvenimu aihika sukha.

అన్నమయ్య బ్యాక్ 2 బ్యాక్ సాంగ్స్ -- Hd Annamayya Telugu Songs -- Volga Devotional

Egzistuoja įvairios jutiminių malonumų rūšys, kuriais žmogus gali mėgautis savo būsenoje po mirties, ir šie malonumai vadinami āmutrika-sukha malonumai, susiję su kitu gyvenimu. Pavyzdžiui, dangiškų sferų malonumai, tarp jų ir gyvenimas Svargoje aukštesnėse planetose ar Indralokoje Indros planetoje ir stebėti šokant dangiškas laisvo elgesio mergeles, vadinamas apsaromis, gerti nemirtingumo nektarą, uostyti kvepiančias gėles ir gėrėtis nandana-kānanos sodų grožiu, regėti Indrapuro grožį, klausytis melodingų gandharvų giesmių ir bendrauti su dangiškomis mergelėmis, vadinamomis vidyādharėmis.

Virš Indralokos viena po kitos seka Maharloka, Džanaloka, Tapoloka ir galiausiai Brahmaloka, aukščiausia planeta materialioje visatoje. Šāstros pateikia mažiau aprašymų apie Maharloką ir Džanaloką, nei apie dangiškus malonumus Indralokoje, ir netgi dar mažiau aprašymų apie Tapoloką ir Brahmaloką.

  1. Sistemos dalyvis: Svečias.
  2. Rungtynės dating website
  3. Naujausi skelbimai
  4. Greitis pažintys la
  5. Nitai Gaura Candra Kauno Harė Krišna šventykla > Trys atsidavusiuju lygiai
  6. Bhaktas pažintys krišna
  7. Sekmadienio pasivaikščiojimai.
  8. Pažintys japonija programa

Priešingai, jutiminiai malonumai šioje žemės planetoje Bhūrlokoje yra ypatingai grubūs. Taisyklė yra tokia: kuo aukštesnė planetinė sistema, tuo subtilesnės yra juslės ir jų objektai.

Krišnos ir Rukmini saga

Tai yra vienintelis skirtumas tarp šių karalysčių, kitaip, laimė, pasiekiama visose šiose planetose yra vien tik jutimų malonumai ir nėra jokios laimės anapus jų. Dvasinė laimė čit-sukha nepasiekiama šiose planetose, kadangi laimė randama tose vietose yra susijusi su subtiliu kūnu, kuris susideda iš proto, intelekto ir ego, ir kuris tik truputį primena tyrą sąmonę.

Mėgavimasis visais šių tipų malonumais yra vadinamas bhukti, o džīvų, pasiklydusių karmos rate, sādhana susideda iš veiklos, kurią jos atlieka kad įgyvendintų savo bhukti siekius. Jadžur Vedoje 2. Bhukti yra siekiamas tikslas trokštantiems materialaus pasitenkinimo. Kai kurie iš tų, bhaktas pažintys krišna prislėgti materialios egzistencijos kančių laiko keturiolika planetinių sistemų, kad 70 ųjų parodų žvaigždės pažintys yra materialių malonumų buveinės, bevertėmis.

Todėl šie žmonės trokšta išsivaduoti iš karmos ciklo. Jei laiko, kad mukti yra vienintelė sādhya, ir kad bhukti yra paprasčiausiai pančiai.

Tačiau Bhagavad-gyta 9. Visa tai, kas pavaldu nykimui, yra materialu, ne dvasiška. Žmogus turi užsiimti sādhana tik siekdamas amžino tikslo. Mukti yra amžina, todėl ji tikrai turi būti sādhana visoms džīvoms. Mukti gali būti pasiekta per keturių tipų sādhaną. Bhaktas pažintys krišna tipai yra: skirti tarp amžinų ir laikinų objektų; atsižadėti pasimėgavimu savo darbo rezultatais šiame ir kitame pasaulyje; išsiugdyti šešias savybes, kaip proto ir juslių kontrolė; o taip pat ugdyti troškimą išsivaduoti.

vienas pažintys idėjos

Šios keturios veiklos formos vadinamos tikra sādhana. Šāstros yra kāma-dhenu, ir jos paruošia skirtingas situacijas džīvoms, pagal jų adhikārą kvalifikacijos lygį.

Mukti paprastai yra suvokiama kaip individualaus ego nutraukimas. Tačiau jei džīvos išlaiko savo individualią egzistenciją ir tapatybę po to, kai jos pasiekia išsivadavimą, mukti negali būti galutinis pasiekimas. Tai reiškia, kad džīvos gali siekti mukti tik iki individualaus aš sunaikinimo nirvana ribos, tačiau džīvos yra amžinos, todėl jos negali iš tikrųjų būti sunaikintos, Tai yra patvirtinama Švetāšvatara Upanišadoje 6.

Tie, kurie priima šią išvadą, supranta, kad džīva toliau egzistuoja kaip individuali ir po to, kai ji pasiekia mukti.

Istorija apie pamestus pinigus.

Atitinkamai, jie nepriima bhukti ir mukti kaip galutinių tikslų. Greičiau jie mano, kad bhukti ir mukti yra tik šalutiniai tikslai, kurie yra svetimi džīvos prigimčiai. Kiekviena pastanga turi savo tikslą ir priemones jai pasiekti. Rezultatas, kurio žmogus siekia yra vadinamas sādhya, o praktika, kurios žmogus imasi, kad gautų šį rezultatą yra vadinama sādhana.

Jei giliai paanalizuosi, pamatysi, kad visi gyvų būtybių tikslai ir priemonės, kurių jos imasi yra tarsi viena po kitos einančios grandys.

Tai, kas yra sādhya tikslas dabar, tampa sādhana priemone pasiekti vėlesnę sādhyą. Jei žmogus pasirenka šią priežasčių ir pasekmių grandinę, jis palaipsniui prieina iki paskutinės grandies šioje grandinėje. Pasekmė arba sādhya, kuri yra pasiekiama šioje paskutinėje pakopoje yra vadinama galutine sādhya, kuri nebetampa sādhana priemone niekam kitam, nes nebėra jokios kitos sādhyos anapus jos.

Kai žmogus praeina visas sādhya ir sādhana grandinės grandis, jis pamažu pasiekia paskutinę grandį, kuri yra vadinama bhakti.

ISKCON - Kas tai?

Todėl bhakti yra aukščiausia sādhya, kadangi tai yra džīvos amžino tobulumo pakopa nitya-siddha-bhāva. Kiekvienas veiksmas žmogaus gyvenime yra sādhana ir sādhyos arba priežasties ir pasekmės grandinės dalis. Karmos skyrius šioje priežasčių ir pasekmių grandinėje susideda iš daugelio sujungtų grandžių.

Kai žmogus pažengia anapus to, tolesnė grandžių serija suformuoja kitą skyrių, vadinamą jñāna. Galiausiai bhakti skyrius prasideda ten, kur baigiasi jñānos skyrius. Galutinė sādhya karmos grandyje yra bhukti, galutinė sādhya jñānos grandyje yra mukti, o galutinė sādhya bhakti grandyje yra prema-bhakti.

Jei apmąstyti džīvos tobulos padėties prigimtį, reikėtų nuspręsti, kad bhakti yra ir sādhana ir sādhya. Karma ir jñāna nėra galutinės sādhya ir sādhana, kadangi jos yra tik tarpinės pakopos.

TRYS ATSIDAVUSIŲJŲ LYGIAI

Vrajanātha: Upanišadose yra labai daug įžymių teiginių, kurie netvirtina, jog bhakti yra aukščiausia, ar kad ji yra galutinė sādhya ar laimėjimas. Bhaktas pažintys krišna Upanişad 4. Ką jie pamatys? Ir kokiomis priemonėmis? Taip pat teigiama Bŗhad-āraņyaka Upanişad 1. O Chāndogya Upanişad 6. Apsvarsčius visus šiuos teiginius, kas blogo laikyti mukti aukščiausia sādhya?

Bābadžī: Aš jau paaiškinau, kad yra daug įvairių sādhyos tipų, priklausomai nuo skirtingų polinkių.

  • ISKCON - Kas tai? - PDF Nemokamas atsisiuntimas
  • Peržiūrų: Transkriptas 1 Esė, siekianti atskleisti ir parodyti ISKCON o ištakas, filosofinę doktriną, misiją, tikslus, regulą bei praktiką, Vedų kultūros reprezentavimą, raidą pasaulyje ir Lietuvoje, reikšmę visuomenei Be daugybės įsimintinų istorinių datų, paminėtų ir švęstų pasaulyje, tieji išsiskyrė ir kaip jubiliejiniai, tieji Tarptautinės Krišnos Sąmonės Bendrijos ISKCON įkūrimo metai, kurie buvo pažymėti daugybe, ta proga visame pasaulyje vykusių ar tebevykstančių renginių, seminarų, minėjimų ir festivalių.

Žmogus negali užkulisiai pažintys mukti svarbos tol, kol jis turi bent kokį troškimą bhukti, o šāstroje daugybė teiginių yra užrašyta žmonėms, esantiems šiame lygyje. Pavyzdžiui, Āpastamba Srauta-sūtra 2. Ar tai reiškia, kad mukti yra bevertis tikslas?

Karmiai trokšta tik jutiminių malonumų. Jie negali atrasti šāstroje rekomendacijų siekti mukti, bet ar tai reiškia, kad mukti niekur Vedose neaprašyta? Keletas rišių, kurie rekomenduoja karmos kelią, laikosi nuomonės, kad atsižadėjimas yra skirtas tik tiems, kurie neturi kompetencijos, ir kad turintys kompetenciją turi atlikti karmą.

Iš tikrųjų tai nėra teisinga. Šie nurodymai duoti žmonėms, kurie yra žemesnėje dvasinės pažangos pakopoje, tam, kad paskatintų jų tikėjimą jų atitinkama padėtimi. Džīvoms nepalanku atmesti pareigas, už kurias jos yra atsakingos. Jei bhaktas pažintys krišna atlieka savo pareigas kurios atitinka jo dabartinį lygį, su visišku tikėjimu, jis lengvai gauna galimybę pereiti į sekantį kvalifikacijos lygį. Atitinkamai, Vedų nurodymai, propaguojantys tokio tipo tikėjimą nėra smerktini.

Priešingai, jei kas nors smerkia tokius nurodymus, jis pats turės pulti iš savo padėties. Visos džīvos, kurios sugebėjo pakilti šiame pasaulyje, atliko tai griežtai vykdydamos pareigas, kurioms buvo kvalifikuotos.

Jñāna iš tiesų yra aukščiau už karmą, kadangi ji suteikia mukti. Nepaisant to, šāstros, kurios aptaria karmos kompetenciją, šlovina karmą labiausiai ir nesistengia pagrįsti jñānos pranašumo. Panašiai ten kur šāstros aptaria jñānos kompetenciją, mes rasime visas mantras, kurias tu minėjai, šlovinančias mukti.

16 metų pažintys programos

Tačiau kaip pasiruošimas jñānai yra aukštesnis už karmą, taip ir pasiruošimas bhakti yra aukštesnis už jñāną. Mantros, kaip tat tvam asi ir aham brahmasmi šlovina impersonalų išsivadavimą ir jos sustiprina tikėjimą tų, kurie stengiasi eiti šiuo keliu, kuriam jie yra tinkami. Dėl šios priežasties yra nėra neteisinga tvirtinti jñānos svarbą.

KOMENTARAS

Tačiau jñāna nėra galutinė sādhana, o jñānos sādhya nėra galutinė sādhya. Vedinės mantros įtvirtina galutinę išvadą, kad bhakti yra sādhana, o prema bhakti yra sādhya. Vrajanātha: Mantros, kurias aš citavau yra principiniai Vedų teiginiai, vadinami mahā-vākya. Kaip gali būti, kad sādhya ir sādhana, kurias jie iškelia yra pašaliniai? Bābadžī: Vedų teiginiai, kurie buvo pacituoti prieš kelias akimirkas niekur Vedose nėra aprašyti kaip mahā-vākya, lygiai taip pat jie nėra aprašyti kaip aukštesni už kitus teiginius.

Jñānos mokytojai pavadino šiuos teiginius mahā-vākya tam, kad įtvirtintų savo pačių doktrinos pranašumą, tačiau realybėje pranava om yra vienintelis mahā-vākya.

greitasis pažintys mieste san jose kalifornijoje

Visi kiti Vedų teiginiai yra susiję tik su tam tikrais Vedų žinojimo aspektais. Nebūtų klaidinga visus vedų teiginius pavadinti mahā-vākya. Tačiau yra dogmatiška išskirti konkrečius Vedų teiginius ir pavadinti juos mahā-vākya, o kitus paprastais teiginiais.

Pažintys ne kiekvienam.

Tie, kurie taip daro, įžeidžia Vedas. Vedos aprašo daugelį šalutinių tikslų ir priemones juos pasiekti, todėl jos kartais šlovina karma-kāndą, o kartais mukti, tačiau galutinė Vedų analizė nusprendžia, kad bhakti vienintelė yra ir sādhana ir sādhya. Vedos yra tarsi karvė, o Šrī Nanda-nandana yra melžėjas. Bhagavad-gytoje 6.

nulis sėkmės su online dating

Todėl tapk jogu.