Greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų. Leksikologijos konspektas

Šios vietos ato­ kumas nuo plyšio kelio pradžios krašto gali būti tiksliai išmatuotas. Aštriagalvės karpos — tai karpos, kurios augdamos ištysta ir gali susijungti viena su kita.

Ieskau Paneles

Šią vasarą buvo minimos išeivių rašytojo, vertėjo, diplomato, redaktoriaus, literatūros kritiko Antano Vaičiulaičio — dvidešimtosios mirties metinės.

Birželio ąją Maironio lietuvių literatūros muziejuje vykusiame renginyje dalyvavo dvi iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykusios rašytojo dukros Danutė Nourse ir Aldona DeBold, o Joana Buivienė jautriai sekė seserų darbus iš Baltimorės. Džiugu, kad rašytojo Antano ir Joanos Vaičiulaičių dukros rūpinasi Tėvo atminimo įamžinimu ir jo kūrybos puoselėjimu. Birželio ąją Vilniuje, Rašytojų klube, Laurai Sintijai Černiauskaitei buvo įteikta devintoji literatūros novelės premija, kurią įsteigė profesoriaus Alberto Zalatoriaus inicijuota šviesios atminties Joana Abramikaitė-Vaičiulaitienė.

Birželio 22 dieną Vilkaviškio bibliotekoje vyko Vaičiulaičio kūrybos temomis literatūros bei dailės konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Mecenatės — rašytojo dukros Danutė, Joana ir Aldona.

Pratarmė knygai. Lev Manovich "Naujųjų medijų kalba" [translation "The Language of New Media"]

Vaičiulaitis kaip kūrėjas, vertėjas, literatūros kritikas subrendo Nepriklausomoje Lietuvoje. Jis pasižymėjo kaip puikus novelės meistras, kelionių įspūdžių pasakotojas, o lyrinis romanas Valentina, parašytas ir išleistas metais, yra vienas romantiškiausių ir tapybiškiausių meilės romanų lietuvių literatūroje. Jų rūpesčiu metais buvo išleista Vaičiulaičio prozos rinktinė Tavo veido šviesa, o metais — kritikos straipsnių rinkinys Knygos ir žmonės.

Joana Vaičiulaitienė, perduodama į Maironio lietuvių literatūros muziejų toliau — MLLM beveik visą rašytojo kultūrinį literatūrinį palikimą, pastatė savo vyrui įstabų paminklą. Vaičiulaičio archyvinis rinkinys, saugomas MLLM, yra vienas turtingiausių ir savičiausių: jame atsiveria ne tik Nepriklausomos Lietuvos, greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų ir išeivių rašytojų kultūrinis literatūrinis gyvenimas Vokietijoje, Austrijoje bei Amerikoje.

Beveik visi išeivių rašytojai, kultūros veikėjai, gyvenantys DP stovyklose Vokietijoje bei Austrijoje, susirašinėjo su nuo metų Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenusiu Vaičiulaičiu. Rinkinys MLLM rūpestingai tvarkomas, tyrinėjamas, eksponuojamas, publikuojamas.

greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų

Šiuo metu Vilniaus universiteto daktarė Neringa Klišienė su Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojais rengia epistolinį Vaičiulaičio archyvą, kuris bus išleistas atskira knyga. Planuojama ir siekiama, kad pakartotinai būtų išleista Vaičiulaičio kelionių knyga Italijos vaizdai. Tai vienas rašytojo kūrybos perlų, deja, nesulaukęs pakartotinės laidos, todėl daugeliui skaitytojų nežinomas. Atminimo vakarai suteikė galimybę vėl prisiliesti prie rašytojo gyvenimo ir kūrybos paslapties.

Praskleidę Vaičiulaičio kultūrinio palikimo archyvalijas, atrandam naujų arba mažai žinomų jo biografijos detalių. Šį kartą norėtųsi išsamiau pristatyti skaitytojams vieną trumpą, bet lemiamą vaidmenį jo gyvenime suvaidinusį faktą: diplomatinę tarnybą Italijoje.

Šis Vaičiulaičio gyvenimo tarpsnis — vos devyni mėnesiai, tačiau dėl istorinių pervartų perkeitė jo gyvenimą iš pagrindų. Laiškai, atsiminimai, dokumentai, nuotraukos byloja apie skausmingą laikotarpį.

greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų

Italijoje buvo parašyta kerinti kelionių knyga Italijos vaizdai. Joje virtuoziškai impresionistinėmis spalvomis išaustas įstabus audinys, kuriame žėri visa tai, ką rašytojas matė, jautė, kuo žavėjosi ir kas gramzdino į neviltį. Ši knyga — ne tik subtilus vadovas po Italijos miestus ir miestelius, bet ir skausmingas visos anuometinės epochos liudijimas. Baigęs Vilkaviškio Žiburio gimnaziją, iškeliavo į Kauną.

Studijavo Lietuvos universitete lietuvių ir prancūzų kalbas bei literatūras, pedagogiką, psichologiją. Prancūzų literatūros studijas gilino Grenoblio ir Sorbonos universitetuose. Atsidūręs Amerikoje, vėl studijavo — Fordhamo universitete, Niujorke, pasinėrė į anglų ir amerikiečių literatūras. Kaune mokytojavo Jėzuitų gimnazijoje, dirbo telegramų agentūroje Elta prie Užsienio reikalų ministerijos, tuo pat metu skaitė paskaitas apie naujausią lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo universitete.

Amerikoje — dėstė Marianapolio kolegijoje Tomsone, profesoriavo Skrantono universitete.

Autorius: Vitas Pirmą kartą per visą kelionę su orais mums nepasiseka, bet, nenorėdami sėdėti mieste ilgiau, klajojame po Kinijos provinciją. Šį kartą apsilankome visiškame kaime- Liujiang, kurį sunku rasti ir žemėlapyje beje, LP naujame leidime yra trumpas aprašymas. Atvykus, žinoma, patraukiame vietinių dėmesį, o nuo žvilgsnių Kinijos provincijoje niekuomet nepabėgsi.

Dvidešimt penkerius metus dirbo Amerikos balso informacinėje agentūroje Niujorke, o vėliau Vašingtone. Ir Lietuvoje, ir Amerikoje buvo aktyvus spaudos darbuotojas, veiklus redaktorius. Dalyvavo įkuriant Lietuvos rašytojų draugiją Kaune, buvo išrinktas iždininku. Greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų Lietuvių rašytojų draugijos žurnalą Dienovidis, buvo pagrindinis recenzentas žurnale Židinys. Amerikoje bendradarbiavo ar redagavo tokius leidinius kaip Studentų žodis, Amerika, Vytis.

Redagavo kultūros, meno, literatūros žurnalą Aidai. Derėtų pabrėžti, kad Vaičiulaitis buvo vienas tų, kurie metais stovėjo prie Lietuvos pasiuntinybės pastato Kvirinale, kai turėjo būti nuleista Lietuvos vėliava To lemtingo vakaro, tų minių, tų jaunų veidų ir iškylančių Nepriklausomos Lietuvos rašytojai su svečiu iš Rusijos Ivanu Buninu vėliavų aš niekados nepamiršiu — ten stovėjo tikroji Lietuva ir tikrieji jos troškimai Vaičiulaičio laiško J.

Apučiui, m. Vaičiulaitis svajojo apie tolimas šalis, keliones. Jo protas troško naujų žinių, o siela ilgėjosi kelionių ir pasaulio pažinimo džiaugsmo. Kelionių ir studijų metais lankė muziejus, teatrus, koncertus, susitiko ir bendravo kaip man pradėti savo dating website įžymiais žmonėmis.

Labiausiai jį pakerėjo Italija, ypač Florencija. Čia aplankė filosofą bei rašytoją Giovanni Papini, meno istoriką B. Šveicarijoje gėrėjosi Maironio apdainuotu Keturių kantonų ežeru. Prancūzijoje aplankė P. Claudelį, O. Kelionėse susipažino su rašytojais estais F. Tuglasu, M. Metsanurku, latviu E.

Kaune globojo J. Poreikis bendrauti su įdomiais žmonėmis tapo neatsiejama Vaičiulaičio gyvenimo dalimi.

Žodžio supratimas Kas yra žodis? Empiriškai t. Kiekvienas iš mūsų turbūt nesumaišys žodžio su sakiniu, žodžių junginiu ar garsu ir prireikus galėtų suminėti šimtus, o gal ir tūkstančius savo gimtosios kalbos žodžių. Tačiau moksliškai apibrėžti žodį, kaip ir sakinį, taip pat nelengva, nes jo prigimtis gana sudėtinga. Todėl ir nenuostabu, kad kalbos mokslo darbuose galima rasti daugybę įvairių įvairiausių žodžio apibrėžimų, pvz.

Savo kelionių įspūdžius Vaičiulaitis elegantiškai aprašė knygoje Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio, kurią metais išleido Sakalo leidykla. Dirbdamas Užsienio reikalų ministerijos informacinėje agentūroje Elta Kaune, Vaičiulaitis pasižymėjo kaip kruopštus ir pareigingas tarnautojas, puikus vertėjas iš vokiečių, italų bei prancūzų kalbų.

Užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio įsakymu Nr. Šioje Pietų Europos šalyje jau nuo seno lankytasi lietuvių — vieni atvykdavo studijuoti, kiti grožėtis menais, o kai kurie atvykusieji likdavo visam laikui.

Žinių radijas - Podcast Addict

Romoje buvo įkurta lietuvių draugija Lituanika. Jos veikla koncentravosi į kultūrinę ir savišalpos sritis. Draugijos rūpesčiu metais viena Romos gatvė pavadinta Lietuvos vardu — Via Lituani. Achile Ratti, buvęs apaštališkasis Lenkijos ir Lietuvos vizitatorius oficialiai pripažino mūsų valstybę. Popiežius visuotinai laikomas aukščiausiu moraliniu autoritetu, darančiu didelį poveikį tautų, valstybių ir tarptautinės bendruomenės gyvenimui.

Ambasada prie Šventojo Sosto buvo viena iš nedaugelio LR diplomatinių atstovybių, be pertraukos veikusių per visą sovietinę okupaciją. Vatikanas nepripažino m. Vaičiulaitis prisistatė tiesioginiam savo viršininkui Vatikane ministrui Stasiui Girdvainiui ir ėmėsi atašė darbo.

Tarp jų užsimezgė šilti ir draugiški santykiai. Vaičiulaitis tvarkė raštvedybą, vertė iš prancūzų ir italų kalbų. Su parengtomis ataskaitomis azijos maschio pažintys įvykių eigą Lietuvoje jis nuolat lankėsi Vatikane.

Vaičiulaitis vienas arba kartu su Girdvainiu dažnai svečiuodavosi Lietuvos atstovybės rūmuose Kvirinale. Ji buvo įsikūrusi prestižinėje Romos vietoje, greta tuomečio Italijos ministro pirmininko rezidencijos Nomentanoje. Šį pastatą Lietuva įsigijo išsimokėtinai m. Nuo m. Jis buvo vienas iš itin patyrusių lietuvių diplomatų, nuo m.

Eugenio Pacelli; nuo iki m. Romos valdžioje nuo m. Įsigalėjus fašistams, Italijoje įsiviešpatavo totalinis vienos partijos režimas — Mussolini diktatūra. Vaičiulaitis buvo vienas iš tų, kurie sulaikę kvapą stovėjo Venecijos aikštėje Mussolini skelbiant karą. Istorinė situacija visame pasaulyje buvo grėsminga, tačiau niekas nenorėjo skubinti įvykių ir ramiai dirbo kasdienius darbus. Italijoje Vaičiulaičiui atsivėrė begalinė pažinimo erdvė: norėjo studijuoti pasaulinę literatūrą, gilintis į meno istoriją.

Karpos ir jų darbai Apgamų reikšmė ant žmogaus kūno trys raganų žymės Karpos jų kilmė ir rūšys.

Vatikane per amžių amžius telkėsi mokslo, meno, praeities vertybės. Ekspozicijos užėmė per salių, koplyčių bei kambarių, o ir pats Vatikanas bei Roma buvo miestai-muziejai. Greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų nuo senovės laikų nuolat gyveno ir kūrė iškiliausi įvairių pasaulio šalių menininkai, filosofai, mokslininkai.

Vaičiulaitis puoselėjo viltį ne tik lankyti įspūdingus Vatikano muziejus, bet ir keliauti po Italiją, vėl bendrauti su per ankstesnes keliones pažintais žmonėmis. Darbas atstovybėje žadėjo naujų susitikimų, naudingos patirties, dvasinio tobulėjimo, pasaulėžiūros praplėtimo. Romoje Vaičiulaitis susipažįsta ir vėliau susirašinėja su prof. Salvatori, kuris, pramokęs lietuviškai, parašė kelias knygas apie Lietuvą ir ilgą laiką dirbo mūsų atstovybės Italijoje spaudos biuro vedėju.

Vaičiulaitis lanko Vatikano muziejų. Jei ne tie aptemdinimai nakčia, tai mūsų dienų rykštės kaip ir nepastebėtum Dantės tėvynėj.

greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų

Man pačiam tai viena skriauda — kad muziejai uždaryti, o ir bažnyčiose daug brangesnių meno kūrinių apdengti arba net apmūryti. Tik tas vienas Vatikano muziejus neuždarytas.

Tad ir lankau jį. Kaip tik vakar esu buvęs. Žiūrėjau, žiūrėjau visų tų senosios Graikijos skulptūrų ir vis laužiau galvą, kodėl mūsų dienomis nedaro tokių puikių paminklų kaip Viduramžių katedros. Kuo tuos senius paskesnių amžių vaikai prašoko, tai buvo muzika ir tapyba. O skulptūroj, poezijoj, statyboj nepralenkėm nei Miloso, nei Kirenės Venerų, nei senio Homero giesmių ar prancūzų katedrų Vaičiulaičio laiško B. Brazdžioniui, m.

Knygoje Italijos vaizdai skaitome, kaip Vaičiulaitis vaikštinėja Borghese sode, aplanko Keatso, Shelly muziejų, aplanko Keatso kapą, susimąstęs sėdi prie grakščios Eskulapo šventyklos, gėrisi skulptūromis, paslaptingais Antikos stebuklais. Jis mėgaujasi gamtos ir žmonių rankomis sukurtu grožiu.

Leksikologijos konspektas

Lanko koncertus, kurie vyksta Pinco aikštėje, Konstantino bazilikos griuvėsiuose ar salėse. Vienas koncertas paliko neišdildomą įspūdį, ne tik todėl, kad buvo atliekami nepakartojami Pietro Mascagni kūriniai, bet ir todėl, kad dirigavo pats maestro.

Pasaulinio masto įžymybės, teikdamos įkvėpimo, džiugino menininko sielą, tačiau neramios žinios, atplaukdavusios iš artimų giminaičių bei draugų rašytojų, likusių Lietuvoje, gramzdino į liūdesį ir neviltį Bet ją imu dabar aš pats suprasti, kai prisižiūrėjau į Venerą iš Cirenės. Tik neimk galvoti, kad iš muziejaus jinai ims ir prapuls po vienos nakties O ar esi girdėjęs jos suradimo istoriją?

Ji tūkstančius metų gulėjo po smėliu Afrikos tyrlauky — kur būta Cirenės miestelio. Per karą prieš turkus ėjo tuo tyrlaukiu kareiviai — ir pamatė šitą nežemišką grožybę, tiek amžių ten užpustytą ir palaidotą.

Ji vėl atsikėlė gyvenimui, ji vėl atėjo milijonų džiaugsmui. Ir tu tik pamanyk: čia tik statula, o kadaise juk toji grožybė, tas modelis buvo gyva, vaikščiojo graikų kolonijoj Afrikoj. Ne, aš tau palieku Miloso Afroditę — aną šaltą ledinę moterį.

greitasis pažintys su įsidėmėtina geografų

Aisčiui, m. Pamėgęs keliones, Vaičiulaitis vienas arba su Lozoraičių šeima, važinėja po Italiją. Knygoje Italijos vaizdai rašytojas grakščiai ir elegantiškai tapo aplankytus miestelius bei matytas įžymybes.